Przejdź do treści

zapisz-cookies

[neve_zapisz_cookie]

Tutaj zapisujemy cookiesy:

$_COOKIE[’YS_QR_test’]

href=”https://www.young-stars.pl/zapisz-cookies?kod_slupka=’.$kod_slupka.’&id_sciezki=’.$linia[’id_sciezki’].’

$user_id = $_COOKIE[’YS_QR_user’];
$cookie_name = 'YS_QR_’.$user_id;

user_id=['.$user_id.'], cookie_name=['.$cookie_name.'] 

’; //FIXME

if (isset($_GET['kod_slupka']) && isset($_COOKIE['YS_QR_user']))
{