W związku z tym, że bardzo ważnym elementem tak spotkań lokalnych grup jak i samych szkoleń jest pedagogika przeżyć – najlepszym sposobem, żeby się dowiedzieć na czym to polega, jest osobiste spotkanie w czasie szkolenia.

Nasze standardowe szkolenia odbywają się w formie tygodniowego wyjazdu. Zazwyczaj są prowadzone w formie obozu harcerskiego. Oprócz teorii nasze szkolenia są bardzo praktyczne – odrazu używamy nowo zdobytych umiejętności.

Organizujemy szkolenia w formie weekendowych Starterów (od piątku o 18:00 do niedzieli 18:00). To przyspieszony kurs dla tych, którzy nie mają aż tylu dni urlopu 😉

Tak wyglądała grupa liderów, pomocników i uczestników na początku spotkań YoungStars w 2013 roku. Minęło 7 lat i dorosło 3 liderów YoungStars, ale też 4 z tych osób zaangażowana jest w inne służby.

Raz na parę miesięcy podsumowujemy co się aktualnie dzieje. Przekazujemy sprawy do modlitwy i plany na najbliższą przyszłość. Informujemy o najbliższych szkoleniach, możliwościach zaangażowania czy dużych akcjach organizowanych w pojedynczych lokalnych grupach.

Dzięki Twoim darowiznom możemy zapewnić szkolenia w niedostępnych na rynku cenach.

Jak widać sami występujemy w roli aktorów, nie zatrudniamy fotografów. Używamy talentów, które Bóg nam dał, żeby tworzyć grafiki, plakaty, foldery informacyjne czy stronę internetową. Ostatnio jedna z darowizn pokryła koszt drukowania i wysłania plakatów, ulotek i folderów do zborów.

Staramy się, aby koszt szkolenia dla uczestnika (lub wysyłającego go zboru) był wysokości opłaty za noclegi i wyżywienie w trakcie trwania kursu. Twoje darowizny to umożliwiają.