Historia YoungStars Polska

06.2019

Starter Górny Śląsk (Jonasz)

02.2019

Starter Dolny Śląsk (Jonasz)

01.2019

Założenie stowarzyszenia YoungStars Polska

08.2017

BasicTraining (Sola Scriptura)

08.2016

Półkolonijne Rekolekcje Przetrwania (Józef)

05.2016

LeaderShipTraining (Dawid)

08.2014

BasicTraining (Józef)

05.2014

GroupLeaderTraining (Abraham i Nomadzi cz.2)

07.2013

International BasicTraining (Explorer)

05.2013

GroupLeaderTraining (Abraham i Nomadzi cz.1)

07.2012

BasicTraining (Narnia)

05.2012

Pierwsze spotkanie lokalnej grupy YoungStars we Wrocławiu

05.2012

LeaderShipTraining (Józef)

09.2011

Pierwsze spotkanie lokalnej grupy YoungStars w Łodzi